DÁLNIČNÍ TUNEL KLIMKOVICE
zdroj http://www.policie.cz/clanek/dalnicni-tunel-klimkovice.aspx

Již několik let je v plném provozu dálniční tunel Klimkovice. Funguje jako „obchvat“ obce Klimkovice a je situován přímo na dálnici D1 v úseku mezi Bravanticemi a Klimkovicemi. Přestože se jedná o jeden z nejmoderněji vybavených dálničních tunelových celků v Evropě, je naprosto nezbytná jeho pravidelná údržba. Řidiči ohrožují vjetím do uzavřeného tunelu bezpečnost pracovníků i svoji. Již několik let je v plném provozu dálniční tunel Klimkovice. Funguje jako „obchvat“ obce Klimkovice a je situován přímo na dálnici D1 v úseku mezi Bravanticemi a Klimkovicemi. Přestože se jedná o jeden z nejmoderněji vybavených dálničních tunelových celků v Evropě, je naprosto nezbytná jeho pravidelná údržba. Z důvodu s údržby, ale nejen tehdy (dále například kvůli technologické poruše), je nutné tunel na nějakou dobu uzavřít. S tím je spojena i krátkodobá uzavírka vždy jednoho směru dálnice, ať ve směru od Ostravy, nebo ve směru od Olomouce, podle toho, ve které tunelové troubě zrovna práce údržby probíhají. Veškeré řízení dopravy je prováděno elektronicky prostřednictvím pokynů dispečera dopravy tunelu Klimkovice, který sídlí na dálničním oddělení Policie České republiky v Ostravě. Bohužel i přes mnohá dopravní značení se neustále stává, že řidiči nerespektují dopravní značení, které je na dálnici a na přivaděčích k ní umístěno a v jízdě směrem k tunelu pokračují. Je potřeba si uvědomit, že výraznou měrou ohrožují pracovníky údržby tunelu, kteří neočekávají, že by je takovém místě jakéko-liv vozidlo mohlo ohrožovat. Ohrožují samozřejmě i svou bezpečnost a zdraví. S takovými případy se pracovníci Střediska správy a údržby dálnic v Ostravě a policisté dálničního oddělení v Ostravě potýkají při každé uzavírce tunelu. Ať už se jedná o uzavírku plánovanou nebo o tu, která je vyvolaná technologickou poruchou. Řidiči, který zmiňované dopravní značení nerespektuje, hrozí v blokovém řízení pokuta až do výše 2 000 korun a jeden připsaný bod do bodového hodnocení řidičů. Ve správním řízení pak pokuta v rozsahu od 1 500 do 2 500 korun, k čemuž je nutné připočíst i náklady řízení.

       por. Mgr. Soňa Štětínská
komisař preventivně informačního oddělení
       npor. Mgr. Jiří Pátra
vedoucí dálničního oddělení Ostrava
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY.

Tunel obsahuje dva tubusy:
• tubus A směr Brno - Ostrava je dlouhý 1076,826 m (z toho 864,823 m raženo a 165,83 m hloubeno na brněnské straně a 46,17 m na ostravské),
• tubus B směr Ostrava - Brno je dlouhý 1088,090 m (z toho raženo 875,273 m a hloubeno 166,4 m na brněnské straně a
46,4 m na ostravské).
• tunel je široký 12,204 m, v místě nouzového zálivu 14,454 m, šířka mezi chodníky je 9,5 m, v místě nouzového zálivu 11,75 m a průjezdní výška je 4,8 m.
• plocha výrubu je 120,17 m˛.
• celkem bylo vyraženo 367,2 tisíc mł.

BEZPEČNOST V TUNELU.

Každý tubus obsahuje dva jízdní pruhy a maximální povolená rychlost je stanovena na 80 km/h, ačkoliv projekt počítal s rychlostí až 110 km/h. Tubusy propojuje 5 propojovacích chodeb sloužících k nouzové evakuaci lidí v případě nehody či požáru. Středová spojka obsahuje nouzové zálivy o délce 40 m a je vyvedena na povrch vertikální šachtou určenou pro přípojné kabely a požární vodovod. Kromě toho každý tubus obsahuje šest SOS výklenků obsahujících sebezáchranné prostředky, protipožární hydranty a spojení s integrovaným záchranným systémem. Dozor nad provozem v tunelu dohlíží dispečink ve Středisku správy a údržby dálnic ve Slovenské ulici v Ostravě. Pro stavbu byl poprvé v České republice používán tzv. protipožární beton. Ten obsahuje polypropylenová vlákna, která se v případě požáru vlivem vysoké teploty vypaří. V betonu tak vzniknou komůrky, do kterých se zahřátý beton může rozpínat. Zabrání se tak jeho pnutí a sníží možnost totální destrukce tunelové konstrukce. Celkové náklady na výstavbu byly odhadnuty na 2,5 miliardy Kč.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNOTCE

Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPOIII/I s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace a která zajišťuje výjezd družstva o početním stavu 1+3 do 10 minut od vyhlášení poplachu. Je zřízena městem Klimkovice na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a jejím členem se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, zdravotně způsobilý, který s městem uzavře dohodu o členství v JSDH.
sl. Langrová Radka
Vedoucí mládeže
Zástupce starosty SDH
Starosta SDH a velitel JSDH
p. Makový Martin
p. Mika Ondřej
mob. 604 504 162
mob. 725 384 244
mob. 724 189 240
TOPlist
SDH Klimkovice 2020